לגלות

סיורים חקלאיים בצמח ניסיונות

סיורים חקלאיים בצמח ניסיונות

איפה: בצמח ניסיונות

מתי: בכל ימי הפסטיבל 21-23.17

סיורים חקלאיים - בהדרכת צמח נסיונות - תאום מראש.

04-6773200